Parcely Katastru nemovitostí ČR.         Webový portál JDTM-ZK.
           
  Nivelační body ČR.     Databáze trigonometrů ČR.